January 31-February 2, 2020
Aichi Sky Expo
Nagoya, JP

Ishizuki Takuya is the Grand Prix Nagoya champion!

 

Bracket

Quarterfinals
1
Mikami Yoshiro
8
Hayashi Shinsuke
4
Hattori Taiki
5
Inukai Yuta
3
Yamashita Taiki
6
Ito Shinichi
2
Ishizuki Takuya
7
Kawasaki Hirotaka
Semifinals
2-0
Mikami Yoshiro
2-0
Hattori Taiki
2-1
Yamashita Taiki
2-0
Ishizuki Takuya
Finals
2-0
Mikami Yoshiro
1-2
Ishizuki Takuya
Champion
1-2
Ishizuki Takuya

Pairings

Pairings Results Standings
15 15 15
14 14 14
13 13 13
12 12 12
11 11 11
10 10 10
9 9 9
8 8 8
7 7 7
6 6 6
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1

Pairings

Pairings Results Standings
15 15 15
14 14 14
13 13 13
12 12 12
11 11 11
10 10 10
9 9 9
8 8 8
7 7 7
6 6 6
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1